Hoạt Động Bang

2018-04-11

Hoạt Động BANG


1. Điều Kiện Tham Gia

 • Đại Hiệp đạt cấp 37 trở lên


2. Hướng Dẫn Tham Gia

 • Sau khi đạt cấp quy định có thể Tạo Bang hoặc Xin Vào Bangphoto_2018-04-10_16-13-53.jpg


 • Cùng Phe mới có thể cùng Bangphoto_2018-04-10_16-13-56.jpgphoto_2018-04-10_16-13-55.jpg


 • Nâng Tiên Thuật để nâng cấp Bang

 • Làm Nhiệm Vụ hoặc Góp Bang để có thể nâng Tiên Thuật


 • Vận May Bang: 

 1. Thành viên bang có thể tiến hành chúc phúc lẫn nhau, nâng cao vận may đối phương

 2. Vận may Bang ảnh hưởng tới thành quả nhiệm vụ Bang, tửu hội và tỉ lê rớt x2 khi diệt Boss bang ngày hôm đó

 3. Mỗi người có tối đa 20 lần chúc phúc

 4. 6:00 hàng ngày xóa vận may bang

 5. Khi rời bang hội vận may sẽ bị xóaGiftcode trải nghiệm×

BQT xin gửi

GIFTCODE TRẢI NGHIỆM: 4f6beadf397108c4,

tham gia Fanpage TẠI ĐÂY

để nhận thêm giftcode KHÁC

×