Hoạt Động Ám Sát Phe

2018-04-11

Hoạt Động ÁM SÁT PHE


1. Điều Kiện Tham Gia

  • Đại Hiệp đạt cấp 36 trở lên


2. Hướng Dẫn Tham Gia

  • Tối đa mỗi ngày có thể hoàn thành 3 lần

  • Nhiệm vụ rất nguy hiểm, cẩn thận bị người chơi phe khác mai phục


photo_2018-04-05_14-35-34.jpg


Nhắc Nhở: Nhiệm vụ Ám Sát chỉ có thể hoàn thành một mình, không thể tổ đội cùng chia sẻ nhiệm vụ

Giftcode trải nghiệm×

BQT xin gửi

GIFTCODE TRẢI NGHIỆM: 4f6beadf397108c4,

tham gia Fanpage TẠI ĐÂY

để nhận thêm giftcode KHÁC

×