Hoạt Động Quái Vật Xâm Nhập

2018-04-11

Hoạt Động QUÁI VẬT XÂM NHẬP


1. Điều Kiện Tham Gia

  • Đại Hiệp đạt cấp 35 trở lên


2. Hướng Dẫn Tham Gia

  • Trong thời gian hoạt động sẽ có nhiều đợt quái lớn bí mật tổ chức tấn công Vương Thành

  • Cứ 1 phút xuất hiện 1 đợt quái, không ai tiêu diệt quái sẽ tự động biết mất


photo_2018-04-05_14-25-32.jpg


  • Tìm và tiêu diệt quái để nhận thưởng tương ứng

Giftcode trải nghiệm×

BQT xin gửi

GIFTCODE TRẢI NGHIỆM: 4f6beadf397108c4,

tham gia Fanpage TẠI ĐÂY

để nhận thêm giftcode KHÁC

×