Hoạt Động Tranh Bá Lãnh Địa

2018-04-11

Hoạt Động LÃNH ĐỊA CHIẾN


1. Điều Kiện Tham Gia

  • Đại Hiệp đạt cấp 35 trở lên

2. Hướng Dẫn Tham Gia

  • Hai bên công thủ cùng nhau tranh đoạt một thần trụ. Khi thần trụ hết máu phe nào bên công gây sát thương lớn nhất cho thần trụ sẽ chiếm được nó


photo_2018-04-05_11-40-37.jpg


  • Sau khi thần trụ bị phá hủy sẽ hồi phục lại HP, đổi vai công thủ lại cho nhau và làm mới xếp hạng sát thương


photo_2018-04-05_11-40-39.jpg


  • Khi hoạt động kết thúc, bên nào chiếm được thần trụ nhiều lần hơn sẽ thắng, nếu bằng nhau thì bên hiện tại đang chiếm được trụ thắng, nếu bằng nhau khi kết thúc không ai chiến được trụ thì bên nào chiến công cao hơn thắng


photo_2018-04-05_11-40-40.jpg


  • Khi đổi vai công thủ cho nhau điểm hồi sinh tương ứng cũng phải đổi

  • Bên công: Giết người chơi phe khác nhận chiến công. Khi kết thúc hoạt động, nếu bên thủ thắng thì HP còn lại của trụ Vương Thành sẽ tự động chuyển thành chiến công cho bên thủ.

  • Phe thành chủ mỗi ngày nhận được phúc lợi Vương Thành
Giftcode trải nghiệm×

BQT xin gửi

GIFTCODE TRẢI NGHIỆM: 4f6beadf397108c4,

tham gia Fanpage TẠI ĐÂY

để nhận thêm giftcode KHÁC

×