Hoạt Động Trảm Tiên Đồ Ma

2018-04-11

Hoạt Động TRẢM TIÊN ĐỒ MA


1. Điều Kiện Tham Gia

  • Đại Hiệp đạt cấp 35 trở lên

2. Hướng Dẫn Tham Gia

  • Vào theo đội để hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng


photo_2018-04-05_11-14-31.jpg


  • Giết người chơi khác có cơ hội cướp lấy đạo cụ nhiệm vụ mà họ có


photo_2018-04-05_11-14-27.jpg


  • Diệt Tru Tà Ma Thần nhận nhiều phần thưởng


photo_2018-04-05_11-14-29.jpg


  • Ở trong map cứ cách một khoảng thời gian nhất định sẽ nhận được một ít EXP


Giftcode trải nghiệm×

BQT xin gửi

GIFTCODE TRẢI NGHIỆM: 4f6beadf397108c4,

tham gia Fanpage TẠI ĐÂY

để nhận thêm giftcode KHÁC

×