Sử Dụng VIP Làm Gì?

2018-04-12

SỬ DỤNG VIP LÀM GÌ?


Sử dụng VIP làm gì? Các đặc quyền của vip là gì? Có tất cả 15 cấp độ cho VIP, cấp độ càng cao, đặc quyền càng lớn. 


vip.jpg


12.jpg


VIP 1

 • Có thể mua xoá vĩnh viễn CD tu luyện kinh mạch.

 • Mỗi ngày có thể mua 2 lần thể lực. 

 • Lập tức xoá CD cầu phúc. 

 • Mở hoàn thành nhanh nhiệm vụ bang. 

 • Hàng ngày có thể cầu phúc 10 lần. 


VIP 2

 • Hàng ngày mua thể lực 3 lần. 

 • Lập tức xoá CD thăng cấp tiên kiếm. 

 • Hàng ngày có thể cầu phúc 15 lần. 

 • Dùng KNB hoàn thành nhanh nhiệm vụ ngày

 • Sở hữu tất cả các quyền của VIP1


VIP 3

 • Trực tiếp kích hoạt Thanh Can Kiếm. 

 • Hàng ngày mua thể lực 4 lần.

 • Mỗi ngày có thể mua 9 lần phụ bản nguyên liệu vũ khí. 

 • Hàng ngày có thể cầu phúc 20 lần. 

 • Mua thêm tranh đoạt tiên nữ 1 lần. 

 • Mỗi ngày có thể mua lượt thu thập Tiên Địa Tàng Bảo 4 lần. 

 • Mỗi ngày có thể mua lượt khiêu chiến Điện Vô Song 1 lần. 

 • Sở hữu tất cả các quyền của VIP2


VIP 4

 • Dùng phi hài miễn phí vĩnh viễn

 • Mở trả lời nhanh

 • Hàng ngày mua thể lực 5 lần 

 • Mỗi ngày có thể mua 10 lần phụ bản nguyên liệu vũ khí

 • Mua du ngoạn cùng mỹ nhân thêm 1 lần

 • Mua thêm tranh đoạt tiên nữ 2 lần

 • Hàng ngày có thể cầu phúc 30 lần

 • Mỗi ngày có thể mua 5 lần khiêu chiến phụ bản nguyên liệu trang bị con giáp

 • Mỗi ngày có thể mua 1 lần khiêu chiến phụ bản nguyên liệu phẩm chất con giáp

 • Mỗi ngày có thể mua 2 lần khiêu chiến phụ bản đạo cụ. 

 • Mỗi ngày có thể mua 2 lần khiêu chiến phụ bản nguyên liệu phẩm chất 

 • Sở hữu tất cả các quyền của VIP3


VIP 5

 • Hàng ngày mua thể lực 6 lần

 • Mỗi ngày có thể mua 12 lần phụ bản nguyên liệu vũ khí

 • Mỗi ngày có thể mua 2 lần khiêu chiến phụ bản nguyên liệu đồ thủ

 • Hàng ngày có thể cầu phúc 50 lần

 • Sở hữu tất cả các quyền của VIP4


VIP 6

 • Trực tiếp kích hoạt Xá Thần Kiếm

 • Hàng ngày mua thể lực 7 lần

 • Mỗi ngày có thể mua 16 lần phụ bản nguyên liệu vũ khí

 • Hàng ngày có thể cầu phúc 70 lần

 • Mỗi ngày có thể mua lượt khiêu chiến Điện Vô Song 2 lần

 • Sở hữu tất cả các quyền của VIP5


VIP 7

 • Trực tiếp kích hoạt Thiên Bộc Kiếm

 • Hàng ngày mua thể lực 8 lần

 • Mỗi ngày có thể mua 15 lần phụ bản nguyên liệu vũ khí

 • Mỗi ngày có thể mua 3 lần khiêu chiến phụ bản nguyên liệu phẩm chất

 • Hàng ngày có thể cầu phúc 100 lần

 • Mua du ngoạn cùng mỹ nhân thêm 2 lần 

 • Mỗi ngày có thể mua 2 lần khiêu chiến phụ bản nguyên liệu phẩm chất con giáp

 • Mỗi ngày có thể mua 3 lần khiêu chiến phụ bản nguyên liệu đồ thủ

 • Mỗi ngày có thể mua lượt thu thập Tiên Địa Tàng Bảo 6 lần

 • Sở hữu tất cả các quyền của VIP6


VIP 8

 • Hàng ngày mua thể lực 9 lần

 • Mỗi ngày có thể mua16 lần phụ bản nguyên liệu vũ khí

 • Hàng ngày có thể cầu phúc 150 lần

 • Mỗi ngày có thể mua 3 lần khiêu chiến phụ bản đạo cụ 

 • Sở hữu tất cả các quyền của VIP7


VIP 9

 • Trực tiếp kích hoạt Khắc Tinh Kiếm

 • Hàng ngày mua thể lực 10 lần

 • Mỗi ngày có thể mua 17 lần phụ bản nguyên liệu vũ khí

 • Hàng ngày có thể cầu phúc 200 lần

 • Mỗi ngày có thể mua lượt khiêu chiến Điện Vô Song 3 lần

 • Sở hữu tất cả các quyền của VIP8


VIP 10

 • Hàng ngày mua thể lực 11 lần

 • Mỗi ngày có thể mua 19 lần phụ bản nguyên liệu vũ khí 

 • Mỗi ngày có thể mua 4 lần khiêu chiến phụ bản nguyên liệu đồ thủ

 • Hàng ngày có thể cầu phúc 300 lần

 • Mua du ngoạn cùng mỹ nhân thêm 3 lần

 • Mỗi ngày có thể mua 10 lần khiêu chiến phụ bản nguyên liệu trang bị con giáp 

 • Mỗi ngày có thể mua 3 lần khiêu chiến phụ bản nguyên liệu phẩm chất con giáp

 • Mỗi ngày có thể mua 4 lần khiêu chiến phụ bản nguyên liệu phẩm chất

 • Sở hữu tất cả các quyền của VIP9


VIP 11

 • Hàng ngày mua thể lực 12 lần

 • Mỗi ngày có thể mua lượt thu thập Tiên Địa Tàng Bảo 8 lần

 • Sở hữu tất cả các quyền của VIP10


VIP 12

 • Hàng ngày mua thể lực 13 lần

 • Mỗi ngày có thể mua 4 lần khiêu chiến phụ bản đạo cụ 

 • Mỗi ngày có thể mua lượt khiêu chiến Điện Vô Song 4 lần

 • Sở hữu tất cả các quyền của VIP11


VIP 13

 • Hàng ngày mua thể lực 14 lần

 • Mỗi ngày có thể mua 4 lần khiêu chiến phụ bản nguyên liệu phẩm chất con giáp

 • Mỗi ngày có thể mua 5 lần khiêu chiến phụ bản nguyên liệu phẩm chất 

 • Mỗi ngày có thể mua 5 lần khiêu chiến phụ bản nguyên liệu đồ thủ

 • Sở hữu tất cả các quyền của VIP12


VIP 14

 • Hàng ngày mua thể lực 15 lần 

 • Sở hữu tất cả các quyền của VIP13


VIP 15

 • Mỗi ngày có thể mua lượt thu thập Tiên Địa Tàng Bảo 10 lần

 • Hàng ngày mua thể lực 16 lần

 • Sở hữu tất cả các quyền của VIP14

Giftcode trải nghiệm×

BQT xin gửi

GIFTCODE TRẢI NGHIỆM: 4f6beadf397108c4,

tham gia Fanpage TẠI ĐÂY

để nhận thêm giftcode KHÁC

×